25ste Zondag door het Jaar, 19 September 2021

De vorige Zondag kregen de leerlingen een les: Jezus volgen is zichzelf verloochenen en het kruis opnemen. Door de pijn en het lijden gelouterd worden. Lijden is nooit zinloos als je het uit geloof in God beleeft. Wie het leven durft te verliezen, zal het winnen. Op deze Zondag vervolgt Jezus Zijn onderricht aan Zijn leerlingen. Niet de machtige is bepalend in het Rijk van God, maar de dienstbare. Een kind is symbool… worden als kinderen… niet onnozel zijn of kinderachtig, maar de eenvoud en onbevangenheid van een kind wordt beeld van menszijn in de ogen van God. Vrede is dan niet ver, maar dichtbij.

Voorganger em. pastoor Janssen, organist Marcel Engelen

Intenties:

  • Jan Cox
  • Mari-Ann Paulussen, Toon Paulussen en overl. fam.
  • Dries Cuijpers (jrd)
  • Thei Baartz

Mededelingen:

  1. Op 21 September is het feest van de apostel en Evangelist Mattheus
  2. Op Zondag 19 September is het einde van de Vredesweek.
  3. Op 19 September is de Protestantse Gemeente Maasduinen van 10-14uur in de Edith Steinkapel.
  4. Op 20 September vergadering van het Kerkbestuur in de Edith Steinkapel.