De laatste pastoor van Bergen…

 

Met september zal Rick Blom als pastoor van Afferden, Bergen en Siebengewald aantreden. Het kerkelijke leven en de kerkelijke situatie is van dien aard, dat er een grote reorganisatie van parochies moet plaats vinden in het bisdom Roermond. Er gaat dus veel veranderen in het kerkelijke leven en er zal een groot beroep gedaan moeten worden op vrijwilligers. De kerk van de toekomst zal ‘heel klein’ worden… Mijn hoop is, dat de gemeenschap van katholieken hem zullen dragen en dat het verhaal van God en mensen in Jezus mag doorgaan. Na meer dan 23 jaar Uw pastoor te zijn geweest, wil ik terugtreden en plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen. Graag heb ik in de parochie van Sint Petrus mijn inzet en bijdrage geleverd. Dankzij de vele vrijwilligers hebben wij veel werk mogen verzetten. Vaak en veel mochten wij liturgie vieren in de twee kerken en kapellen, velen van U heb ik mogen bezoeken en mijn aandacht en zorg kunnen geven, daarvoor ben ik dankbaar. En met name de kwetsbare mensen waren mij zeer dierbaar, van hen heb ik veel geleerd. De zorg om de gebouwen is zichtbaar in het goede onderhoud en in verbouwingen en nieuwe bestemmingen. Soms liep ik wel erg hard van stapel en was het niet altijd gemakkelijk om met mij om te gaan. Het pastoor zijn was een intense taak, met veel plezier heb ik die mogen vervullen. Het was niet altijd gemakkelijk en soms was het tegen de stroom in roeien. Echter mijn doel bereiken was een passie. Op mijn manier heb ik pastoor willen zijn, en het verhaal van God met mensen vorm en gestalte willen geven en mogen geven. En samen met U als gemeenschap Kerk in Bergen mogen zijn. Dankbaar en met vreugde mag ik terugkijken en God danken die mij de kracht af. Wanneer is het afscheid vragen velen van U… ik hoop, dat U het mij niet kwalijk neemt dat ik geen officieel afscheid neem, maar langzaam ga verdwijnen. Ik zal de nieuwe pastoor nog behulpzaam zijn, het is niet de bedoeling, da tik hem voor de voeten ga lopen... dus vanaf september is hij het aanspreekpunt en hij spreekt mij aan. En dan is er nog iemand die mij vele jaren tot steun was in de parochie (bijna 20 jaar lang) en als vrijwilliger een kracht van onschatbare waarde: Justin Hekkens. Hem komt veel dank toe. Ook hij ‘verdwijnt’ niet direct! Hoe de Kerk er in de toekomst uit zal zien is ook voor mij een vraag. Wel weet ik, dat het verhaal van God met mensen van alle tijden is en dat betekent toekomst!