Levenseinde

In de huidige discussies over een zelfgekozen levenseinde, kan het er fel aan toegaan. Niemand gaat het uiteindelijk iets aan, welke keuze iemand maakt, dat is zijn zaak en beslissing. Zo hoor je zeggen en beweren. En iemand die dan nog mogelijk vragen heeft over die opvatting, dan wordt dat beleefd als een schending van en fundamentele vrijheid. Is de autonomie te ver doorgeschoten of is niet de kern van het probleem dat een verkeerde definitie van autonomie wordt gehanteerd? In de ethiek heb je twee benaderingen van autonomie: individualistische en relationele autonomie. Individualistische autonomie betekent onvoorwaardelijk beschikkingsrecht over jouw leven, niemand mag je daarin hinderen bij het maken van keuzes, met name over je levenseinde. En deze individualistische autonomie is een recht en recht vraagt om wetgeving. De relationele autonomie gaat uit van een ander mensbeeld, een sociaal mensbeeld. Menselijk leven is samenleven en mens worden dat gebeurt met en door anderen. Menszijn is altijd relatie. En daarin staan autonomie en afhankelijkheid niet tegen elkaar, autonomie is regie voeren over je leven en is altijd afstemming nodig met familie, vrienden, met helpverleners. Je hebt de vrijheid om zelf je leven vorm te geven, keuzes te maken en beslissingen te nemen. Ook over beslissingen van leven en dood, maar dan gedragen en ondersteund door mensen om je heen. In dialoog kom je tot een samen gedragen beslissing. Dan is het wensen in plaats van gebieden en wetgeving zal ‘andere’ accenten krijgen. Levenseinde is dan niet iets van en met mezelf helemaal alleen. Maar iets van en met mezelf, maar samen gedragen.


Wist u dat…

1. het geboortekaartje is binnengekomen van Sterre van Zon uit de Schilderslaan, op 11 sep.

2. zijn overl. op 16 sep. Vera Wintermans (79j), Pieter Mondriaanstr 5. Jan Parijs (81j) op 21 sep., Vogellaan 21; Jo Buddiger (84j) op 24 sep. uit Horst, vhn. van Baerlestr. 3.

3. is gedoopt op 24 sep. in de kapel van Aijen Yvo Leenen uit Gennep.

4. Allerheiligen en Allerzielen zullen wij dit jaar vieren op 4 en 5 nov. op zaterdagavond 4 nov. om 19.00uur in de Petruskerk met de kinderen en op zon. 5 nov. om 10.30uur in Nieuw-Bergen en om 15.00uur in de Petruskerk.

5. de voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel zijn begonnen. Mochten er kinderen zijn die nog niet zijn opgegeven, doe dat zo snel mogelijk… 34 1285

6. ‘Zolang als het leven niet mijn bezit is, mijn eigendom, maar het aan mij is gegeven, mij is overkomen, ga ik ermee om als een geschenk.. uit respect voor de (G)gever..’